top of page

Bescherm je L&D budget tijdens een recessie: waarom investeren in werknemers zo onmisbaar is.

Een recessie, het moment voor leidinggevenden om de panic button in te drukken en drastische beslissingen te nemen. Snoeien in budgetten, terugschroeven op personeel, uitgaven uitstellen, noem maar op. En hoewel educatie steeds bovenaan de agenda staat, wordt net daar het eerst en meest gesnoeid. Wat kan jij doen om het budget voor learning en development veilig te stellen?


Waarom wordt hier het eerst gesnoeid?


In een klimaat zoals deze wordt het opleiden van werknemers gezien als een bijkomende of soms zelf overbodige uitgave. Maar die learning & development is net belangrijker dan ooit. Het zorgt ervoor dat je werknemers steeds kunnen blijven groeien en daarmee ook het bedrijf.


Die leermogelijkheden zorgen er net voor dat er meer engagement leeft bij je werknemers. Het geeft hen het gevoel dat ze mogen en kunnen groeien en niet alleen aanwezig zijn om jouw bedrijf te laten groeien.


Waarom is L&D zo belangrijk?

1. Concurrentievoordeel

Bedrijven die investeren in de opleiding en ontwikkeling van werknemers zijn de concurrentie een stapje voor. Sollicitanten zien groeipotentieel en opleiding als een groot pluspunt wanneer ze hun werkplek kiezen.

2. Je bouwt de loyaliteit op


Wanneer werknemers merken dat hun werkgever in hen investeert, voelen ze zich gewaardeerd. Ze zijn vaak op zoek naar manieren om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen, bij te leren en te groeien. Hierdoor blijven ze makkelijker trouw aan je bedrijf.


3. Opvolging voor nieuwe posities


Op zoek naar de ideale werknemer om een specifieke (nieuwe) functie in te vullen? Vaak starten bedrijven een nieuw hiring proces op om de gepaste persoon te vinden. Toch is het vaak voordeliger om intern op zoek te gaan naar de gepaste kandidaat. Je huidige werknemers zijn namelijk al vertrouwd met de werking van je bedrijf, de bedrijfscultuur en klanten.


Investeren in een effectief opleiding- en ontwikkelingsplan helpt je bij het identificeren van sterke en zwakke punten binnen je organisatie. En het helpt je bij het opbouwen van een talentpool die klaar staat om een andere functie in te nemen.


4. Involvement


Werknemers die niet betrokken zijn raken verveeld en nemen vaak een negatieve houding aan. Dit kan leiden tot slordiger werk en een negatieve impact op de relatie met collega’s. Terwijl betrokken werknemers net motivatie hebben om achter je bedrijf te staan en mee willen bouwen aan de groei ervan.


Wat kan jij doen om L&D veilig te stellen?


Ontwikkel een preventieve aanpak voor programma’s met een hoog risico. Die programma’s worden vaak onderverdeeld in 4 categorieën:

  • kostbare programma’s

  • softskills

  • lange-termijn focus op strategische en culturele veranderingen

  • ondersteuning bij nieuwe projecten


Bereid goede argumentatie voor. Vaak worden die programma’s als onbelangrijk gezien en moet jij mensen ervan overtuigen dat dit niet zo is.


Voorspel de return on investment. Tijdens een recessie is er geen ruimte voor extra uitgaven. Het is belangrijk om een juiste, overtuigende voorspelling te laten zien om die financiering te waarborgen. Ben je in staat om je leidinggevenden te overtuigen dat zo’n project een hoger rendement oplevert, dan is de kans groot dat je slaagt in je opzet.Comments


bottom of page