top of page

Kruid je lezingen of webinars met deze presentatie LOLA's

Wil je weten wat LOLA's zijn? Check dan deze post.

Presentatie LOLA’s zijn Live Online Leer Activiteiten die je inzet om je lezing of presentatie af te wisselen met activiteiten. Deze LOLA’s hebben als doel om:

  • De inhoud van je lezing te reactiveren na je presentatie. (retrieval practice)

  • Tijdens je lezing te checken of deelnemers mee zijn, vragen hebben …

  • Beweging, energie en variatie in een monotone presentatie te brengen door je deelnemers te activeren.

  • De aandacht van je deelnemers te verscherpen tijdens de lezing.

Het goede nieuws is dat presentatie LOLA’s heel makkelijk toe te passen zijn. Ze zijn kort, actief en hebben in veel gevallen ook een competitie element.

Ik ben blij je wat meer activiteiten te kunnen geven voor als je online moet presenteren in een workshop of een webinar. Want velen denken dat als je interactief begint te werken of dat als je je deelnemers wilt activeren, dat het dan verboden is om bepaalde onderdelen te presenteren of een lezing te geven. Niets is minder waar.

Een lezing is één van de oudste opleidingstechnieken die er bestaan en heeft de tand des tijds duidelijk doorstaan. Bovendien is luisteren ook een activiteit. Een lezing of een presentatie heeft ten slotte enkele grote voordelen:

  • Je kan veel content op korte tijd aan je deelnemers meegeven.

  • Je kan duidelijker iets uitleggen dan dat je dat schriftelijk doet. Je kan nuanceren, accenten leggen, staven met concrete voorbeelden … Bovendien kan je meteen ingaan op vragen.

  • Jij als opleider bent volledig in controle

  • Deelnemers voelen zich 100% veilig.

Dit gezegd zijnde beperken we meestal de duurtijd van lezingen tot maximum 10 – 20 minuten. Als je natuurlijk meer activiteiten tijdens je lezing gebruikt, dan kan je die duurtijd makkelijk verlengen.

Wil je graag de kracht en het effect van LOLA's ervaren? Check dan onze gratis workshops en opleidingen.


Genoeg gepraat. Hier zijn 5 activiteiten voor tijdens je lezing.

 

1. Dobbelen

Laat al je deelnemers een dobbelsteen nemen (of gebruik er zelf één). Toon een ppt slide met 6 vakken, elk vak geeft visueel een andere opdracht voor de deelnemers.

Enkele voorbeelden van opdrachten:

- Vat de uitleg in 1 minuut samen.

- Benoem 3 kernelementen uit de lezing.

- Stel een quiz vraag aan de anderen.

Met deze opdrachten kan je eindeloos variëren.

Laat een deelnemer met een dobbelsteen gooien. Geef de deelnemer de opdracht die correspondeert met het getal dat hij/zij gegooid heeft.


Varieer:

- Laat elke deelnemer een opdracht uitvoeren.

- Geef bedenktijd.

- Laat de opdrachten uitvoeren in subgroepen.

Zet je alarm op 5 minuten. Om de 5 minuten onderbreek je je lezing en doe je deze activiteit.

2. Quiz

Quizzen is een goede manier om opgedane kennis te reactiveren. Veel opleiders maken echter de fout om zelf een quiz in mekaar te steken. Het kost je veel tijd en je deelnemers missen een belangrijk leermoment.

Wij keren het graag om: laat je deelnemers de quiz maken.

Vraag aan de deelnemers om via de chat naar jou persoonlijk quiz vragen te sturen over de presentatie die je net gedaan hebt. Vervolgens selecteer je de beste vragen.

Stel een quiz vraag. Degene die het snelste de hand opsteekt, mag antwoorden. Een juist antwoord is één punt. Een fout antwoord -1 punt. Als niemand het antwoord weet, krijgt de vraagsteller 2 punten. Hou de score bij. And the winner is …

3. Quizzzz

We hanteren hetzelfde principe: laat de deelnemers zoveel mogelijk quizvragen noteren, ditmaal op een blad papier.

Plaats de deelnemers in subgroepen. De deelnemers delen hun vragen met elkaar en ze kiezen de top 3.

In de plenaire sessie stelt elke groep om beurt een vraag tot alle vragen op zijn. De deelnemers antwoorden individueel. Jij houdt de score bij (zie boven).

4. PPT

Eén van de grootste tijdverslinders in de voorbereiding van een opleiding of workshop is mijns inziens de opmaak van een ppt presentatie. Veel trainers en facilitatoren steken heel veel tijd in het minutieus en gedetailleerd creëren van een visuele presentatie.

Maar … de basisregel van het activeren van deelnemers is: een goede opleider is een luie opleider.

Dus …

  • Wat als je geen ppt gebruikte?

  • En wat als je deelnemers de ppt voor jou maakten?

Verdeel je presentatie in blokken. Presenteer zonder een visuele presentatie. Na elk blok leg je de presentatie stil. Laat de deelnemers vervolgens één slide maken van het blokje dat je net presenteerde. Dit kan individueel of in subgroepjes, bv via Google docs of slides.

Geef extra criteria voor de ppt slides. Bv gebruik enkel visuals.


Na je presentatie presenteren je deelnemers hun ppt presentaties.

Of verdeel ze in andere subgroepjes en laat ze elkaars ppt vergelijken.

Laat de deelnemers de beste ppt kiezen.

5. Het 5e antwoord

Na je presentatie versturen de deelnemers via de chat gesloten vragen naar jou.

Selecteer de beste. Stel één van de vragen van de deelnemers. Iedereen moet antwoorden via de chat naar jou persoonlijk. De 5e persoon die het correcte antwoord geeft, wint een punt.


Wil je graag de kracht en het effect van LOLA's ervaren? Check dan onze gratis workshops en opleidingen.

Commentaires


bottom of page